יום ראשון, 27 בנובמבר 2016

השבת במקור ראשון

איור לטור של חגי סגל על בג"ץ כמשטרת המחשבות
הוסף כיתוב

יום ראשון, 20 בנובמבר 2016

השבת במקור ראשון

איור לטור של חגי סגל "אביחי נגד אביחי"יום ראשון, 13 בנובמבר 2016

יום ראשון, 6 בנובמבר 2016

השבת במקור ראשון

איור לטור של חגי סגל "פקק-לנד"