יום ראשון, 24 ביולי 2016

השבת במקור ראשון


איור לטור של חגי סגל
הוסף כיתוב

יום ראשון, 17 ביולי 2016

השבת במקור ראשון


איור לטור של חגי סגל על העניין העדתייום ראשון, 10 ביולי 2016

השבת במקור ראשוןהאיור לטור של חגי סגל