יום ראשון, 22 בנובמבר 2015

השבת במקור ראשוןובאנגלית:

איור לטור של חגי סגל

יום רביעי, 18 בנובמבר 2015

טרור בפריז


Par jours de triste visibilité
on peut voir Paris d'ici

On a day of sad clearness you can see Paris from here

#ParisAttacks

יום ראשון, 15 בנובמבר 2015

יום ראשון, 8 בנובמבר 2015

השבת במקור ראשון


איור לטור של חגי סגל על בג"ץ מתווה הגז