יום ראשון, 22 בפברואר 2015

השבת במקור ראשון


איור לטור של חגי סגל, על דו"ח המבקר והבחירות

 http://makomisrael.org/blog/shay-charka-in-honor-of-uri-orbach-zl/:In translation to English

איור לכתבת השער של 'צדק', על תעמולת הבחירות


יום ראשון, 8 בפברואר 2015

השבת במקור ראשון


איור לכתבת שער של 'צדק' על אי היכולת להזיז רבני -ערים מתפקידם