יום ראשון, 26 באוקטובר 2014

יום ראשון, 19 באוקטובר 2014

יום ראשון, 12 באוקטובר 2014

בגליון סוכות, מקור ראשון


איור לטור של חגי סגל על השפיטה של גולדה שהחוזרת מדי שנה ביו"כ