יום שלישי, 18 במאי 2010

ליל שבועות

הלילה ב11:45 אעביר שעור בבית הכנסת בצופים, השעור יעסוק באגדתא הנ"ל, כולם מוזמנים.

רבי אליעזר חלש,
על לגביה רבי יוחנן; חזא דהוה קא גני בבית אפל,
גלייה לדרעיה את זרועו ונפל נהורא ; חזייה דהוה קא בכי רבי אליעזר,
אמר ליה: אמאי קא בכית?:
אי משום תורה דלא אפשת- שנינו "אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים",
ואי משום מזוני - לא כל אדם זוכה לשתי שלחנות ,
ואי משום בני - דין גרמא דעשיראה ביר!
אמר ליה: להאי שופרא דבלי בעפרא קא בכינא.
אמר ליה: על דא ודאי קא בכית, ובכו תרוייהו;
אדהכי והכי אמר ליה: חביבין עליך יסורין?
אמר ליה: לא הן ולא שכרן.
אמר ליה: הב לי ידך.
יהב ליה ידיה - ואוקמיה.

חג שמח!

2 comments:

ori אמר/ה...

נשמע נחמד... חבל שאני לא יכול להיות שם.

חננאל תורגמן אמר/ה...

נשמע מפתה והציור רק מוסיף... רק חבל שלא אוכל להיות בין כה וכה אבל אני צופה הנאה והתעלות למי שיזכה!
חג שמח!