יום חמישי, 27 במאי 2010

סגולה


בית מקור ראשון התחיל להוציא ירחון חדש בשם "סגולה" העוסק בעיקר בתולדות עם ישראל, לירחון יש גרסא אנגלית, שם התחלתי לאייר מדור העוסק בהומור יהודי, לפניכם האיור של גליון אפריל, המאמר עסק בבדיחות שמככבים בהן גיבורי תנ"ך.

יום ראשון, 23 במאי 2010

יום שלישי, 18 במאי 2010

ליל שבועות

הלילה ב11:45 אעביר שעור בבית הכנסת בצופים, השעור יעסוק באגדתא הנ"ל, כולם מוזמנים.

רבי אליעזר חלש,
על לגביה רבי יוחנן; חזא דהוה קא גני בבית אפל,
גלייה לדרעיה את זרועו ונפל נהורא ; חזייה דהוה קא בכי רבי אליעזר,
אמר ליה: אמאי קא בכית?:
אי משום תורה דלא אפשת- שנינו "אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים",
ואי משום מזוני - לא כל אדם זוכה לשתי שלחנות ,
ואי משום בני - דין גרמא דעשיראה ביר!
אמר ליה: להאי שופרא דבלי בעפרא קא בכינא.
אמר ליה: על דא ודאי קא בכית, ובכו תרוייהו;
אדהכי והכי אמר ליה: חביבין עליך יסורין?
אמר ליה: לא הן ולא שכרן.
אמר ליה: הב לי ידך.
יהב ליה ידיה - ואוקמיה.

חג שמח!

יום ראשון, 9 במאי 2010

יום רביעי, 5 במאי 2010

הקומיקס החדש


בגליון 16 של אותיות (האחרון שפוסם הוא 14) יתחיל הופיע הקומיקס החדש,
זהו עיבוד לסיפור של ש"י עגנון " מאוייב לאוהב", הכוונה היא להמשיך עם סיפורים נוספים.
הזכויות על הטקסט של עגנון שייכות להוצאת שוקן וכמובן שהדבר נעשה ברשותם, בברכתם ובתיאום איתם.

יום שלישי, 4 במאי 2010

מעבר לקו 2 - 32, פרק פרידה


הכנתי פרק פרידה אחר אבל ברגע האחרון התבקשתי להכין משהו חלופי, כשיגיע הרגע הנכון אפרסם, בלי נדר, את הפרק המקורי.

יום ראשון, 2 במאי 2010

איור ל"בשבע"


לכתבה בעניין ריבוי אנשי התקשורת הגרים בעפרה.

השבת במקור ראשון