יום רביעי, 27 במאי 2009

לעזאזל עם בבא - הסקיצותאת הספר הזה ציירתי ישירות לבלוק ציור, פריים אחר פריים, עמוד אחר עמוד. ללא תיכנון עמודים בכתב או בסקיצה.

קדמו ליצירת העמודים הסופיים רק רשימת ראשי פרקים קצרה ועמודי הסקיצות האלה מהפינקס שלי:
יום שני, 18 במאי 2009

יום רביעי, 13 במאי 2009

יום ראשון, 3 במאי 2009